CÔNG TY LUẬT TNHH MTV YVNLAW - LUẬT SƯ LÊ QUANG Y VÀ ĐỒNG NGHIỆP
  • Ngôn ngữ:
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Sự tác động của Nghị định 82/NĐ-CP đến sự lựa chọn hình thức hành nghề, quan hệ lao động của Luật sư và nguồn nhân lực đội ngũ Luật sư