CÔNG TY LUẬT TNHH MTV YVNLAW - LUẬT SƯ LÊ QUANG Y VÀ ĐỒNG NGHIỆP
  • Ngôn ngữ:
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Dịch vụ

Dịch vụ luật sư giải quyết vụ, việc cụ thể

Dịch vụ luật sư giải quyết vụ, việc cụ thể

Soạn thảo các loại hợp đồng; Soạn thảo các loại qui chế, qui định, qui tắc ứng xử...;
Tư Vấn

Tư Vấn

Tư vấn về cơ cấu tổ chức bộ máy (văn phòng chính, chi nhánh, văn phòng đại diện) trong nội bộ doanh nghiệp;
Dịch vu luật sư đại diện - ủy quyền

Dịch vu luật sư đại diện - ủy quyền

Đại diện chủ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực dầu tư nước ngoài; Đại diện chủ coanh nghiệp thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực doanh nghiệp;
Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ